Sep 22, 2015

Stor demonstrasjon mot TISA i Oslo 10.oktober 2015

Forsvar folkestyret - Nei til TISA

Den 10. oktober starter den internasjonale aksjonsuken mot de nye handelsavtalene som ryster demokratiet. Titusenvis av mennesker kommer til å være på gatene over hele verden:


https://www.trade4people.org/

I Oslo har en rekke organisasjoner og aksjonsgrupper gått sammen om å arrangere det norske bidraget til aksjonsuken. Vi vil vise at demokratiet ikke er til salgs.

Norge er pådriver for avtalen for handel med tjenester (TISA). TISA er ikke signert, men vi frykter at avtalen vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av et bredt spekter av tjenester. Alt fra post, transport, helse til utdanning er på forhandlingsbordet. Norge er med i forhandlingene, men vi vet lite om hvordan Norge skal beskytte sine offentlige tjenester, og hvordan regjeringen vil beholde de folkevalgtes politiske handlingsrom.

For mer informasjon om TISA, se: www.tisa.no

Til nå har Folkeaksjonen mot TISA, Fagforbundet, Attac, Nei til EU, Handelskampanjen, For velferdsstaten, LO i Oslo, LO Kommune, Fagforbundet i Oslo, Fellesorganisasjonen FO, Musikernes fellesorganisasjon, EL og IT forbundet, Norsk Tjenestemannslag NTL, NTL Universitetet i Oslo, Postkom, Handel og Kontor, Industri Energi Oslo, Lokmotivpersonalets forening Oslo, STOPP TISA/TTIP, Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar, Framtiden i våre hender FIVH Oslo, Greenpeace, Norges Sosiale Forum og Changemaker tilsluttet seg demonstrasjonen.

I tillegg støtter Senterpartiet, Senterungdommen, MDG, SV, Rødt, Rød Ungdom, AUF, Feministisk Initiativ, Feministisk Ungdom, NKP og Ungkommunistene demonstrasjonen.

Appeller holdes av:

Liv Signe Navarsete utenrikspolitisk talskvinne i Senterpartiet
Lise Rødland nestleder i Attac Norge
Kjersti Barsok nestleder i Norsk Tjenestemannsalg

Line Steinseth leder Lokomotivpersonalets forening Oslo

Musikalsk innslag: 
Henning Kvitnes 
Tove Bøygard 
Harald Thune

Hold av den 10, oktober! Vi samles på Eidsvoll plass ved Stortinget klokken 14.00. Mer informasjon finner du på disse nettsidene:

www.folkeaksjonenmottisa.blogspot.no 

https://www.fagforbundet.no/
http://www.attac.no/
http://www.neitileu.no/
http://www.handelskampanjen.no/
http://www.lo-oslo.no/
http://kvinnefronten.no/

http://www.ntl.no/ikbViewer/page/forside
http://postkom.no/
http://www.elogit.no/

http://www.greenpeace.org/norway/no/
http://www.velferdsstaten.no/

http://oslo.fagforbundet.no/
https://www.fo.no/

http://www.ntl.no/ikbViewer/page/forside
http://www.greenpeace.org/norway/no
http://www.velferdsstaten.no/
http://skoleneslandsforbund.no/
http://www.globalisering.no/
http://handelogkontor.no/
http://changemaker.no/
http://www.framtiden.no/ditt-lokallag/oslo/
http://www.oslo.lokmann.no/
http://www.musikerorg.no/
http://foreninger.uio.no/ntl/
http://www.industrienergi.no/om-forbundet/ungdomsutvalget-industri-energi/
https://www.facebook.com/groups/StoppTISA.TTIP/?fref=ts
http://www.senterpartiet.no/
http://senterungdommen.no/
https://www.mdg.no/
http://oslo.mdg.no/
http://auf.no/
https://www.sv.no/
http://www.su.no/http://xn--rdt-0na.no/
http://xn--rdungdom-54a.no/
http://www.feministiskinitiativ.no/
https://www.facebook.com/ungefeminister
http://www.nkp.no/nyheter
http://www.ungkommunist.no/


Vi håper flere folk landet rundt vil ta initiativ til å arrangere noe på sin hjemplass denne dagen. Det kan være åpne møter, debatt, stands eller aksjoner for å nevne noe. Ta gjerne kontakt for tips og råd, om dere vil invitere noen av oss til å holde innledning om temaet, om dere trenger materiell eller annet. Ta kontakt med Nei til EU, Attac, Fagforbundet, eller Rødt, SV, Sp, eller andre lokalt for å lage en lokal allianse. Ring lokalavisa og dere er i gang! Vi håper på å se initiativ og engasjement landet rundt! Organisasjoner som ønsker å tilslutte seg demonstrasjonen i Oslo oppfordres til å ta kontakt.

På selve dagen ønsker vi appeller og kultur, slagord, fine bannere og folkefest. Vi oppfordrer folk landet rundt til å lage arrangementer som retter søkelyset mot TISA!


Mer om arrangementet her: https://www.facebook.com/events/919599714783854/

3 comments:

  1. Er det noken som veit om det er planlagt noke i Bergen?

    ReplyDelete
  2. Vet ikke om det er noe som skjer i Bergen ennå. Men det hadde vært flott om det ble mange markeringer landet rundt. I Vefsn, Grane og Hattfjelldal har Sv, Sp, Rødt og Hattfjelldal bygdeliste inngått et tverrpolitisk samarbeid mot TISA. Dette markeres den 10.oktober i Mosjøen. Vi håper flere velger å inngå slike samarbeid!

    ReplyDelete
  3. Du nevnte flyers og plakater, hadde du en link, Ann Christin?

    ReplyDelete