Feb 12, 2017

Podcast: Hva er greia med TISA-frie kommuner?


Da Høyanger kommune kledde av TISA-spøkelset ble de sjokkerte. I denne episoden av Handelsdebatten får du høre historien om en av mange kommuner i Norge som prøver å motsette seg forhandlingene om den internasjonale avtalen TISA. 

TISA-forhandlingene er omstridte. Høyanger kommune mener TISA-avtalen er udemokratisk og at den kan true offentlige tjenester. TISA er en internasjonal tjenesteavtale som forhandles mellom 23 parter (inkludert EU).

I Høyanger ble det arrangert et folkemøte der ca 150 møtte opp. Det kom fram opplysninger som gjorde folk sjokkerte og de spurte seg om det virkelig kunne være så galt. Liv Signe Navarsete og Rolv Rynning Hansen fra Fagforbundet deltok på møtet hvor TISA-spøkelset ble avkleddEt samlet kommunestyre kritiserer nå forhandlingene. De er redd for at tjenester ikke kan bli gjort offentlige igjen hvis de først er blitt privatisert. Kommunestyret er spesielt bekymret for at TISA vil føre til irreversibel privatisering av offentlige tjenester. 
Høyanger kommunestyre krever full åpenhet om TISA, beskyttelse av offentlige tjenester og konsekvensutredning før noe kan signeres. Videre krever de at f
orhandlingene bør stanses inntil det har vært gjennomført en konsekvensutredning. Norge må heller ikke bli med uten at det gjennomføres en folkeavstemning.

Per dags dato er det er det 35 kommuner som har vedtak mot TISA i Norge.

TISA-avtalen forhandles bak vår rygg. Det strenge h
emmeligholdet gjør at det er mye vi ikke vet. Debatten om TISA er nesten fraværende i det offentlige og avtalen diskuteres i svært liten grad nasjonalt. Det er også tilfelle i mange politiske partier.

- Denne saken er ikke høyt på dagsorden, sier ordfører og arbeiderparti-politiker Petter Sortland fra Høyanger. Arbeiderpartiet har sittet ganske stille i båten nasjonalt, mens Høyre har vært mer tydelige på å forsvare avtalen. 

Heldigvis er virkeligheten i mange kommuner en helt annen. Grasrotbevegelsen mot TISA finner sted i kommunene. Man kjemper for at demokratiet ikke skal svekkes. TISA avtalen er et stille bakholdsangrep. Det er derfor oppvåkningen mot den udemokratiske TISA-avtalen er så viktig. Ute i kommunene er nærheten mellom folk og politikere verdifull. Man vil rett og slett verne om lokaldemokratiet. 

Mange setter kommunereformen og TISA-forhandlingene i sammenheng. I dag er det få private aktører som vil drive tjenester i de små kommunene fordi dette ikke er særlig god butikk. 

NHO er en av pådriverne for kommunesammenslåinger. De ønsker seg ca 100 kommuner. Mange frykter at det er en liten økonomisk elite som vil tjene på storkommuner og en TISA-avtale. Det er ingen tvil om at en så viktig sak bør debatteres mer. Når TISA-avtalen er ferdigforhandlet er det det mest sannsynlig take it or leave it.  Å innføre avtaler bak ryggen på folk er veldig lite tufta på demokratiet. Grasrota har gjort opprør tidligere så det er ennå håp om å stoppe TISA!

Denne podcasten er laget i regi av Handelskampanjen. De koordinerer også kampanjen TISA-frie kommuner. Kampanjen har en egen nettside. På siden finner man blant annet et kart over kommuner i Norge som har vedtak mot TISA. Siden gir også gode tips om hvordan man kan gå fram for å gjøre sin kommune TISA-fri. Les mer om det her.

No comments:

Post a Comment