Nei til investor-stat-tvisteløsning


Den Norske regjeringen synes det er et passende tidspunkt å sende sitt forslag til BITs ut på høring midt i fellesferien. Les mer her.

Forslaget er kontroversielt og inneholder Investor-stat-tvisteløsning (ISDS). Regjeringen har sagt at forslaget om ISDS er en forberedelse til TTIP. Eksperter i FN peker på at ISDS truer grunnleggende menneskerettigheter. Også LO har gått klart ut og sagt at de er i i mot ISDS. Over 2 millioner EU-borgere har sagt nei til TTIP og ISDS. I Sverige har over 35 000 gjort det samme.

Bli med å mobilisere mot at multinasjonale selskaper skal kunne true grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstageres rettigheter og miljølovgivning! Skriv under her!

No comments:

Post a Comment