Jul 6, 2015

EU forholder seg tause når Spania innskrenker demokratiet


Vi må forsvare demokratiet for det er ingen selvfølge at det varer evig. Vi ser at demokratiet settes under press fra flere hold ute i Europa og her hjemme.

Offentlighetsloven i Norge er blitt innskrenket. Resultatet er at offentligheten hindres i å få innsyn i saker som legges frem til forberedende møter i kommuner med parlamentarisk styreform.

Dette er et angrep på grunnleggende egenskaper ved demokratiet. Demokratiet blir mer effektivt uten innblanding fra folket sies det. Men uten åpenhet blir det umulig med en opplyst debatt. Det blir også vanskelig å vite om de politiske prosessene har vært etterrettelige

I Spania går man langt for å kneble demokratiet. Der er det nå ulovlig å demonstrere, Reaksjonene fra EU har uteblitt til tross for at Spania beveger seg vekk fra demokratiet i retning av en politistat.

Astrid Menasanch Tobieson skriver i AftonbladetDe senaste åren har Spaniens befolkning demonstrerat kraftigt mot regeringspartiet Partidos Popular totala nedmonteringen av allmän skola, sjukvård, socialförsäkring och annan välfärd. Efter att regeringen under 2013 mött 6 000 demonstrationer, alltså 16 per dag, började de arbeta fram en ny brottsbalk samt lagen ”skydd av medborgarsäkerheten”, som våldsamt inskränker demonstrationsrätten samt åsikts-och yttrandefriheten.

I går trädde dessa lagar, som i folkmun kallas för munkavlelagarna, i kraft trots protester från Spaniens befolkning, hela den politiska oppositionen, Amnesty International och FN.

Les mer her.

No comments:

Post a Comment