Jul 5, 2015

Har du hørt om TISA?


Norge har frihandelsavtaler gjennom WTO, EFTA og EØS. Gjennom EØS-avtalen er vi koblet på EUs indre marked. Norge deltar i disse tider i hemmelige forhandlinger om frihandelsavtalen TISA (Trade in Services Agreement). TISA-avtalen er en udemokratisk avtale Folkeaksjonen ikke ønsker Norge skal være en del av. Avtalen bygger ned nasjonale reguleringer og åpner for multinasjonale selskaper. Handelsavtaler er komplisert utformet og kan være en utfordring å sette seg inn i. Attac Norge har laget en grei innføring i hva TISA-avtalen dreier seg om.

No comments:

Post a Comment