Jul 6, 2015

1. juli 2015 lekket WikiLeaks hovedavtaleteksten i TISA


TISA (Trade in Services Agreement) er en internasjonal avtale om handel med tjenester. TISA omfatter alt av tjenester og utgjør 70 % av verdensøkonomien. Avtalen dreier seg om den delen av vårt samfunn som vi kaller velferdsstaten. Den dreier seg om skole, sykehus, vann og energi. Sagt med andre ord; alle tjenester som gjør at samfunnet tar ansvar for fellesskapet. Forhandlingspartene er USA, de 28 medlemslandene i EU, og 23 andre land inkludert Norge, Tyrkia, Mexico, Canada, Australia, Pakistan, Taiwan og Israel.

12. juni  2015 stemte et flertall på stortinget nei til åpenhet om TISA. Forslaget som ble fremmet av SV og Senterpartiet ble nedstemt av Arbeiderpartiet, Krf, Venstre, Frp og Høyre. 
 En utbryter fra Høyre stemte sammen med Miljøpartiet de Grønne, SV og Senterpartiet for en offentliggjøring av avtaleteksten.

Onsdag 1. juli lekket WikiLeaks flere 
dokumenter fra TISA-forhandlingene. Blant annet hovedavtaleteksten som regnes som journalistenes hellig gral. Dokumentene var ment å holdes hemmelig i hele fem år, enten det ble inngått avtale eller ikke. Lekkasjene er kontroversielle og det var ikke meningen at verken det norske folk eller våre folkevalgte skulle få innsyn i dem.

Det må kunne sies å være 
oppsiktsvekkende at WikiLeaks kommer oss til unnsetning når regjeringen nekter å legge fakta på bordet. Dokumentene WikiLeaks legger ut er fra den siste runden med forhandlinger som var i Genève fra 13.-17. April. Neste runde med forhandlinger er i Australia fra 6.-10. Juli. 

Sentrale myndigheter, med Børge Brende og Europaminister Vidar Helgesen i spissen, har gjentatte ganger hevdet at de sentrale delene av velferdsstaten vil være unntatt. Klassekampen skriver 6. juli: I teksten går det fram at avtalen omfatter absolutt alle tjenester. Unntaket er der det ikke finnes konkurranse fra private tjenestetilbydere. Dermed er så å si hele den norske velferdsstaten omfattet, siden det finnes private innslag i så å si alle sektorer.

Jussprofessor Jane Kelsey skriver i en analyse av avtaleteksten at "Skjermingen" av offentlige tjenester er en fiksjon, den omfatter bare de fåtall av tilfeller der en tjeneste tilbys gratis av et offentlig monopol. 

Dokumentene og WikiLeaks analyse belyser hvordan TISA-avtalen i hovedsak responderer på multinasjonale selskaper som lobber for en deregulering offentlige tjenester. TISA sitt mål er å deregulere tjenester. Avreguleringene går mye lenger enn det eksisterende WTO-regelverket. Det er over 60 referanser til Norge i tekstene hvor Norge både er part og aktiv pådriver.

Handelskampanjen skriver: Lekkasjen viser hvordan TISA ønsker å begrense myndighetenes mulighet til å regulere ved å pålegge regler på offentlige innkjøp (ikke favorisere oppkjøp fra lokale bedrifter), immigrasjon til lisenser og sertifiseringer av profesjonelle og selskapets virksomhet, og ikke minst prosessen rundt en ny regulering, uttaler Deborah James i OWINFS nettverket som har koordinert det internasjonale sivilsamfunnet i arbeidet rundt TISA.


Teksten på Offentlige innkjøp vil ifølge analysen til Wikileaks føre til en ekstrem åpning av offentlige innkjøp i tisa land, utover det nivået i de frivillige reglene i WTO. Det betyr at myndighetene ikke kan f.eks. kjøpe opp tjenester fra lokale tilbydere i en strategi om å skape arbeidsplasser, og støtte vanskeligstilte lokalsamfunn og små og mellomstore bedrifter.

I USA har Obama dratt i land "Fast Track Provisions" når han nå forhandler TPP-avtalen. Det sannsynliggjør at dette også vil gjelde TISA. Fast Track betyr at amerikanske politikere ikke kan påvirke forhandlingene underveis. De kan bare stemme ja eller nei når en endelig avtale foreligger. Før WikiLeaks lekkasjene så det ut til det samme ville gjelde her i Norge. Men med de nye lekkasjene har vi alle fått muligheten til innsyn.


Gjennom det som til nå har kommet fram om TISA-avtalen ser vi at den vil begrense vår selvråderett og vårt demokratiske handlingsrom. Folkeaksjonen mener Norge bør si nei til udemokratiske handelsavtaler med irreversible konsekvenser! Vi mener også at det er 
usolidarisk mot fremtidige generasjoner.

Les lekkasjene fra WikiLeaks her.

4 comments:

 1. Usolidarisk ovenfor barn og barnebarn! Nei til TISA!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Det er helt riktig! Derfor er det viktig å spre informasjon om TISA og TTIP. Hvis vi alle bruker jungeltelegrafen kan vi nå riktig mange!

   Delete
 2. – I et demokrati burde vi ikke være avhengig av lekkasjer. Det er på tide at regjeringen, og ikke bare Wikileaks, gir oss informasjon om de hemmelige forhandlingene
  Vi som går imot privatisering eller deregulering av offentlige tjenester på nasjonalt eller lokalt nivå krever derfor
  • offentlighet og innsyn i forhandlingene
  • at markedene for sykehustjenester, offentlig utdanning og sosiale velferdstjenester ikke åpnes fra norsk side for utenlandske tilbydere under TISA
  • at retten til å omgjøre politiske vedtak om eierskap og privatisering opprettholdes.

  Det må bli slutt på hemmeligholdet, slik at norske innbyggere, i demokratiets navn, kan si sin mening i en folkeavstemning. Alternativet er at Norge trekker seg fra forhandlingene.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Takk for innspill. Det du påpeker er viktige momenter!

   Delete